Probele obținute prin supravegherea tehnică ce vizează raportul dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără sunt nelegale, fără excepție

De la bun început, dorim să precizăm că nu vom invoca încălcarea dreptului la apărare sau posibile încălcări ale altor drepturi fundamentale ale omului, concluzia existentă în titlul acestui material fiind exclusiv rezultatul unei interpretări a prevederilor articolului 139 alin. (4) C. proc. pen., pe care îl redăm mai jos:”(4) Raportul dintre avocat și persoana pe … Citește mai multProbele obținute prin supravegherea tehnică ce vizează raportul dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără sunt nelegale, fără excepție

Câteva aspecte de interes practic privind ”dreptul de a solicita consultarea dosarului”

Potrivit art. 94 alin. (1) C. proc. pen., ”avocatul părților și al subiecților procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.” De asemenea, alineatul (3) precizează că, ”în cursul urmăririi penale, procurorul stabilește data și durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept … Citește mai multCâteva aspecte de interes practic privind ”dreptul de a solicita consultarea dosarului”

Excluderea probelor vs. nulități. Sancțiuni procedurale distincte

Așa cum bine se știe, principiul legalității procesuale impune respectarea dispozițiilor prevăzute de lege, în desfășurarea procesului penal. Aceasta înseamnă că întreaga activitate procesuală trebuie să se efectueze potrivit normelor prevăzute de legea de procedură penală, adică actele procesuale sau procedurale trebuie neapărat îndeplinite, iar îndeplinirea lor trebuie să se facă cu respectarea condițiilor substanțiale … Citește mai multExcluderea probelor vs. nulități. Sancțiuni procedurale distincte